Điện thoại Android riêng tư / không có Google, miễn phí chạy tốt - cho bản beta

http://gioicongnghe.com/dien-thoai-android-rieng-tu-khong-co-google-mien-phi-chay-tot-cho-ban-beta/