Avoiding PlayStore

Regain your privacy! Adopt /e/ the unGoogled mobile OS and online servicesphone[quote=“JBdV, post:1, topic:40297, full:true”]
ik krijg de volgende melding in de aurora store te zien Google Play service Conflicterende pakket *bestaald al
de app wordt wel gedownload maar bij de installatie gaat het mis.
Ik ben een beetje gefrustreerd wat moet ik nu weer doen? moet ik nu weer mijn smartphone resetten? en dan weer opnieuw beginnen?
Als dat moet ben ik er wel even klaar mee.
Of maak ik mij om iets druk wat niet hoeft?
[/quote]

the package named “Google Play service” in /e/OS is a fake package, in reality it is a microG package renamed, it is only updated along entire system (/e/OS) update.

an installed package only can be updated by the same signed source it come from.

This topic was automatically closed after 90 days. New replies are no longer allowed.