Barcelona - install party every second Thursday

In Barcelona, we’d like to invite people to come every second Thursday to an install party at Can Vies, 42, Carrer dels Jocs Florals 42, Sants, Plaça de Sants (L1, L5) at 7pm.

A Barcelona, ens agradaria convidar la gent a venir cada segon dijous a una festa d’instal·lació a Can Vies, al número 42 del Carrer dels Jocs Florals, a Sants, prop de Plaça de Sants (L1, L5), a les 19h.

En Barcelona, nos gustaría invitar a la gente a venir cada segundo jueves a una fiesta de instalación en Can Vies, en el número 42 de la Carrer dels Jocs Florals, en Sants, en la Plaça de Sants (L1, L5), a las 19h.

Regain your privacy! Adopt /e/OS the unGoogled mobile OS and online servicesphone

4 Likes