Contactlijst gesorteerd

Is het mogelijk om de contactenlijst blijven op achternaanm gesorteerd te krijgen.

InstellingenSorteren op

dan kan je kiezen tussen Voornaam/Achternaam

This topic was automatically closed after 180 days. New replies are no longer allowed.