Cymraeg (Welsh)

Dyma ddechrau man i drafod lleoleiddiad Cymraeg /e/.
Starting a place to discuss the Welsh /e/ localisation.

Mae rhyngwyneb Cymraeg ar gael yn /e/ ar hyn o bryd ond dyw nifer o’r ffeiliau Cymraeg heb eu diweddaru ers peth amser - wythnosau neu fisoedd.

Yn anffodus, ar hyn o bryd, tra yn Gymraeg mae rhyngwyneb /e/ yn stopio gweithio tra bod rhywbeth wedi’i gysylltu i’r porth USB. Mae hyn oherwydd gwall yn un o’r ffeiliau Cyrmaeg. Cafodd y gwall ei adnabod a’i gywiro rhai misoedd yn ôl yn AOSP LineageOS ond nid yw’r ffeil eto wedi’i diweddaru yn /e/.

Dyma gwpl o sgrinluniau:


Mae eisiau mynd ati i leoleiddio apiau /e/ na sydd yn dod o LineageOS.


Iaith y system Android wedi’i osod i’r Gymraeg yng ngosodiadau /e/.

1 Like