NOS Nieuws app niet in e/os App Lounge

Heeft iemand een idee waarom de NOS Nieuws app niet in de e/os App Lounge voorkomt? Het is een gratis app in de Google Play store net als de NOS Teletekt app, die wel in de e/os App Lounge te vinden is.

Als je op de pakketnaam zoekt vind je hem wel : nl.nos.app

Dank! Daarmee opgelost.

Dag BertE,
De door MRTN genoemde NOS app heeft, v.w.b. privacy, een 6 uit 10 score. Bij dit soort scores kijk ik altijd eerst of ik de website, zonder app, direkt leesbaar kan bereiken.
Voor mij werkt de NOS site prima door, vanuit de browser, een link te maken naar het hoofdscherm. Of dit veiliger is weet ik niet. Maar naar mijn bescheiden mening geldt hoe minder je installeert des te kleiner de kans op “problemen”.
groetjes, Huib

1 Like

This topic was automatically closed after 180 days. New replies are no longer allowed.