Op naar een vrije Android!

Ik wens alle gebruikers een vrij Android-toestel toe en wens de ontwikkelaars veel inspiratie, kennis en wijsheid toe bij het ontwikkelen daarvan!!

2 Likes

This topic was automatically closed after 180 days. New replies are no longer allowed.